تفاوت میان نسخه‌های «هورمون محرکه تیروئید»

جز
ویرایش و تصحیح (جزئی)
(←‏top: اصلاح طبق فرهنگستان)
جز (ویرایش و تصحیح (جزئی))
{{protein
| Name = [[Chorionic gonadotropin alpha|Thyroid-stimulatingهورمون hormone,تحریک‌کننده alphaتیروئید، آلفا]]
| caption =
| image =
| width =
| HGNCid = 1885۱۸۸۵
| Symbol = [[Chorionic gonadotropin alpha|CGA]]
| AltSymbols = HCG, GPHa, GPHA1
| EntrezGene = 1081۱۰۸۱
| OMIM = 118850۱۱۸۸۵۰
| RefSeq = NM_000735
| UniProt = P01215
| PDB =
| ECnumber =
| Chromosome = ۶
| Arm = q
| Band = 14۱۴
| LocusSupplementaryData = -q21
}}
{{Protein
|Name=[[TSHB|Thyroid-stimulatingهورمون تحریک‌کننده تیروئید، hormone, betaبتا]]
|image=
|caption=
|Symbol=[[TSHB]]
|AltSymbols=
|HGNCid=12372۱۲۳۷۲
|Chromosome=۱
|Arm=p
|Band=13۱۳
|LocusSupplementaryData=
|ECnumber=
|OMIM=188540۱۸۸۵۴۰
|EntrezGene=7252۷۲۵۲
|RefSeq=NM_000549
|UniProt=P01222
|PDB=
}}
'''هورمون محرکه تیروئید''' (TSH) هورمونی است که از بخش قدامی [[هیپوفیز]] آزاد می‌شود.
 
== اثرات ==
این هورمون موجب افزایش ترشح هورمونهای تیروئیدی می‌شود و به دنبال کاهش سطح خونی هورمونهای تیروئید میزان ترشح آن افزایش می‌یابد. اندازه گیریاندازه‌گیری سطح خونی این هورمون در بررسی کم‌کاری یا پرکاری تیروئید بسیارمفید است و تست انتخابی در غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان است .
بطور تخصصی تر نام دیگر این هورمون تیروتروپین است و میزان ترشح تیروکسین و تری یدوتیرونین از غده تیروئید را کنترل کرده و این هورمونها هم سرعت انجام واکنشهای شیمیایی داخل سلولی را در کل بدن کنترل می نمایندمی‌نمایند.
 
== تنظیم غده تیروئید ==
 
هورمون TSH در کنترل عملکرد تیروئید نقش محوری داشته و مفیدترین نشانگر فیزیولوژیک فعالیت هورمون تیروئید است. عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید هورمون TSH است. ترشح این هورمون به وسیله هورمون هیپوتالاموسی TRH تنظیم می‌شود. TRH عمده‌ترین محرک سنتز و ترشح TSH است. تقریباً ۱۵ دقیقه پس از تجویز TRH میزان ترشح TSH به حداکثر خود می‌رسد. کاهش سطح هورمون‌های تیروئید سبب افزایش تولید پایه TSH و تشدید اثر تحریکی TRH بر TSH می‌شود. افزایش سطح هورمون‌های تیروئید نیز به سرعت و به صورت مستقیم TSH را مهار کرده و همجنین اثر تحریکی TRH بر TSH را مهار می‌کنند. این نشان می‌دهد که هورمون‌های تیروئید عامل اصلی تنظیم کننده تولید TSH هستند. نظیر سایر هورمون‌های هیپوفیزی، TSH به صورت ضربانی ترشح می‌شود و میزان ترشح آن در ساعات مختلف شبانه‌روز متفاوت است. حداکثر میزان ترشح این هورمون در هنگام شب رخ می‌دهد و چون نوسان هورمون TSH خفیف است یک‌بار اندازه‌گیری آن برای ارزیابی میزان هورمون در گردش خون کافی است.
 
* [[تیروئید]]
* [[هورمون آزادکننده تیروتروپین]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند = http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thyroid-stimulating_hormone&oldid=373680651 |عنوان =Thyroid-stimulating hormone |زبان =انگلیسی |بازیابی =۲۰۱۰-۰۶-۰۱}}
 
{{آزمایش خون بیوشیمی بالینی}}