تفاوت میان نسخه‌های «تفکر سیستمی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
به کمک یک نظارت دقیق اگر خروجی ما از خروجی مورد نظرمان فاصله‌ی کم و بیش چشم‌گیری داشت، با استفاده از Feedback ([[بازخورد]]) ورودی را تغییر داده و Replanning ([[برنامه‌ریزی مجدّد]]) می‌کنیم.
 
تفکّر سیستمی به [[مدیر]]ان کمک می‌کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند و تنها به مشاهده‌ی وقایعمشاهده اکتفا نکنند.
تفکّر سیستمی مبتنی بر نوعی کلّی‌نگری است که با تحلیل، قابل درک نیست.
 
۲۲۹

ویرایش