تفاوت میان نسخه‌های «واقع‌گرایی (هنر)»

== طبیعت‌گرایی ==
[[پرونده:Henri BIVA, ca 1905-06, Matin à Villeneuve, Salon 1906 postcard - original painting, oil on canvas, 151.1 x 125.1 cm, private collection.jpeg|چپ|200px|بندانگشتی|اثر رنگ و روغن هنری بیوا از طبیعت]]
'''طبیعت‌گرایی''' یا '''ناتورالیسم''' اصطلاحی در تاریخ [[هنر]] و نقد هنری برای توصیف سنخی از هنر که در [[طبیعت]] بدان گونهبدان‌گونه که بنظربه نظر می‌آید، بازنمایی می‌شود. در این تعریف -که بیشتر از جنبهٔ صوری اعتبار دارد- [[طبیعت‌گرایی]] مفهومی [[متضاد]] با چکیده نگاریچکیده‌نگاری است. اگر [[کلاسیسیسم|هنر کلاسیک]] [[یونان باستان|یونان]] را جلوهٔ کامل طبیعت‌گرایی تلقی می‌کنند وهنرو هنر [[رنسانس]] [[ایتالیا|ایتالیایی]] را تجدید حیات آن می‌دانند، بر اساس چنین استدلالی است که در هنرهای نامبرده،نام‌برده، اثر هنری همانند آیینه‌ای، زیبایی طبیعی را بازمی‌تابدبازمی‌تابانَد. در این معنا، طبیعت‌گرایی با [[آرمانگراییآرمان‌گرایی]] تناقصی ندارد؛ حال آنکه، مفهوم ناتورالیسم به لحاظ [[فلسفه| فلسفی]]، و چون یک روش هنری، خلاف این است.
 
اصطلاح (زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی طبیعت‌گرایانه) به نظریه‌ای فلسفی مربوط می‌شود که از [[اثبات‌گرایی]] [[سدهٔ نوزدهم]] ناشی شده و در نظریهٔ ادبیادبیِ [[امیل زولا-|زولا]]، نویسندهٔ فرانسوی-فرانسوی، به اوج رسیده‌است. در این نوع زیبایی شناسی،زیبایی‌شناسی، روشهایروش‌های علمیعلمیِ مشاهدهمشاهدهٔ واقعیت به کار گرفته شد.
 
ناتورالیست‌های نیمهنیمهٔ دوم سدهسدهٔ نوزدهم بر طبق برنامه‌ای مشخص و با نوعی بیطرفیبی‌طرفی و فاصلهفاصله‌گزینی، گزینی، رو نگاشتیرونگاشتی از جهان و زندگی پیرامون خود ارائه می‌کردند؛می‌کردند، و غالباً از پرورش دنیای [[تخیل|خیال]]، از باور به آنچه که [[ملموس]] و محسوس نیست، از کاویدن معنای نهفته در چیزها، از تقلیل جنبه‌های ناخوشایند و پیشپیش‌پاافتادهٔ پا افتاده پس روندهپس‌رونده و [[خشن]] زندگی امتناع می‌جستند. این نگرشی متضاد با آرمانگرایی،آرمان‌گرایی، و واکنشی در برابر [[رمانتیسم]] بود.
اصطلاح ناتورالیسم، به مثابهبه‌مثابهٔ مکتبی خاص در نقاشی، نخستین بار توسط بلوری دربارهٔ پیروان [[کاراواجو]] به کار برده شد. به زعم او، اینان به تقلید وفادارانه از طبیعت (خواه زشت، خواه زیبا) می‌پرداختند. همچنین، [[کاستانیاری-]]، منتقد فرانسوی-فرانسوی، اصطلاح ناتورالیسم را جایگزین اصطلاح رئالیسم کرد تا بر عینی‌گرایی و پژواکهایپژواک‌های فعالیت علوم طبیعی تأکید بیشتری گذاردبگذارد. کاربرد اختیاری این دو اصطلاح باعث عدم صراحت معانی آنهاشدآنها شد.<ref>{{پک|رویین پاکباز|1390۱۳۹۰|ک=دائرةالمعارف هنر|ص=570ص۵۷۰}}</ref>
 
=== ویژگی ===
در این شیوه، زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی بر اساس روش‌های علمی و مشاهده واقعیت شکل می‌گیرد.
* توجه به طبیعت مهم‌ترین اصل در نقاشی این سبک است.
* تأثیرات علوم طبیعی در روش‌های هنری دیده می‌شود.
* واقع گراییواقع‌گرایی همراه با خوشایندی طبیعت همراه است.
* تفاوت آن با [[رئالیسم]] در نشان دادن احساسات زیبا نسبت به طبیعت است.<ref>{{پک|رضا عباسی|1391۱۳۹۱|ک=درک عمومی هنر|ص=188ص۱۸۸}}</ref>
 
=== نقاشان ناتورالیسم ===
* منظره پرداز و چهره پرداز واقع گرایی را تجربه کرد.
* از سنت رئالیسم فراتر رفت.
* در چهرهایشچهره‌هایش سعی داشت تا شخصیت فردی و ویژگی [[روانشناختیروان‌شناسی|روان‌شناختی]] مدل را نشان دهد.<ref>{{پک|رضا عباسی|1391۱۳۹۱|ک=درک عمومی هنر|ص=188ص۱۸۸}}</ref>
 
== نگارخانه ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش