تفاوت میان نسخه‌های «اردشیر یکم (هخامنشی)»

خشایارشاه ششمین پادشاه بوده
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
(خشایارشاه ششمین پادشاه بوده)
|همسر ۴=[[آندریا]]
}}
'''اردشیر یکم''' یا '''ارتخشتره''' (به [[زبان پارسی باستان|پارسی باستان]]: {{میخی هخ|A}}{{میخی هخ|RA}}{{میخی هخ|TA}}{{میخی هخ|XA}}{{میخی هخ|SHA}}{{میخی هخ|SSA}})، پسر [[خشایارشا]] و ملکه [[آمستریس]]، پنجمینششمین پادشاه [[هخامنشی]] از سال [[۴۶۵ (پیش از میلاد)|۴۶۵]] تا [[۴۲۴ (پیش از میلاد)|۴۲۴]] پیش از میلاد بود.
 
او سومین پسر [[خشایارشا]] بود. اردشیر پسر خشایارشا و ملکه آمِستریس (دختر [[اتانس|اُتانس]]) است.<ref>{{پک|رجبی|1386|ک=اردشیر درازدست|ج=2|ص=327-329}}</ref> پس از به قتل رسیدنِ پدر و برادرش '''داریوش''' که جانشینِ قانونی بود، به دستِ ''اردوان'' فرمانده گارد نگهدار شاه، بر تختِ شاهی نشست. اردوان به طور موقت، اردشیر، را بر تخت نشاند و خودش از طریق پسران خویش قصد داشت به هنگام فرصت وی را نیز از میان بردارد، اما اردشیر از این توطئه آگاهی یافت و در دفع او پیشدستی کرد. اردشیر، اردوان و پسرانش را کشت و خود را شاهنشاه خواند. اردشیر ۴۱ سال فرمانروایی کرد.
کاربر گمنام