تفاوت میان نسخه‌های «تفکر سیستمی»

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: زیرمجموعه‌ی⟸زیرمجموعه)
{{بهبود منبع|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۷}}
سیستم [[مجموعه (ریاضی)|مجموعه‌ای]] از اجزای مرتبط است که در کلیّت خویش برای ایفای وظیفه‌ای مشخّص در کنش متقابل و هماهنگ با محیط است.
در '''تفکر سیستمی'''، [[سازمان]]‌ها مانند [[سامانه|سیستم‌هایی]] هستند که در دل یک مجموعه‌یمجموعهٔ محیطی بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند.
هر سیستم شامل ورودی، خروجی، [[پردازش]] و [[بازخورد]] است، بنابراین داشتن تفکّر سیستمی برای یک مدیر بسیار حائز اهمیّت است.
به کمک یک نظارت دقیق اگر خروجی ما از خروجی مورد نظرمان فاصله‌یفاصلهٔ کم و بیش چشم‌گیری داشت، با استفاده از Feedback ([[بازخورد]]) ورودی را تغییر داده و Replanning ([[برنامه‌ریزی مجدّد]]) می‌کنیم.
 
تفکّر سیستمی به [[مدیر]]ان کمک می‌کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند و تنها به مشاهده اکتفا نکنند.
تفکّر سیستمی مبتنی بر نوعی کلّی‌نگری است که با تحلیل، قابل درک نیست.
 
به عنوان مثال در [[بدن انسان]]، نحوه‌ینحوهٔ رفتار [[چشم]] بستگی به نحوه‌ینحوهٔ رفتار [[مغز]] دارد. هر زیرمجموعه‌ای که از عناصر تشکیل شود، بر رفتار کلّ سیستم مؤثّر است و این تأثیر حدّاقل به یک زیرمجموعه دیگری از سیستم بستگی دارد. به عبارت دیگر اجزای یک سیستم چنان به هم مرتبطند که هیچ زیر گروه مستقلّی نمی‌تواند از آن‌ها تشکیل شود. با استفاده از تعاریف فوق نتیجه می‌گیریم هر سیستمی را نمی‌توان به اجزای مستقل تقسیم نمود و در نتیجه انتظار اوّلیّه از هدف اصلی سیستم را برآورده نمی‌سازد.
 
== منابع ==