باز کردن منو اصلی

تغییرات

دستور زبان اصلاح شد
خدمات بهره برداري / مشخصات ایستگاه ها / معرفي ايستگاه ها / جزئیات تعریف ایستگاهها
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: [[شهید بخارائی]]
کد ايستگاه: C1
آدرس: خزانه خیابان شهید همدانی
مساحت سرپوشیده: 2754 متر مربع
مساحت فضای باز: 3246متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: [[شهیدرجائی]] خ[[خیابان ابریشم]] خ غلامرضا همدانی 100متریهمدانی100متری همدانی(علی آباد شمالی) کوی فراهانی
 
غرفه هاي تجاري ايستگاه
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1394 - 1385
 
 
۲۳

ویرایش