تفاوت میان نسخه‌های «هلن (خواننده)»

|-
|دلواپست می‌شم
|[[بابک صحرایی]]
|حامد حنیفی
|میلاد اکبری
|-
|انعکاس
|[[بابک صحرایی]]
|علی بروجردی
|میلاد اکبری
|-
|شومینه
|[[بابک صحرایی]]
|امین قباد
|پوریا نیکان
|-
|حس
|بابک صحرایی
|امین قباد
|نیکان
|پوریا نیاکان
|-
|وقتی که می‌خندی
کاربر ناشناس