تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

ویکی‌سازی
جز (واگردانی ویرایش‌های حسین_شریفی (بحث) (هاگ) (3.1.22))
(ویکی‌سازی)
'''سلسله هاشمی،هاشمی'''، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] سنی است.
 
== شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمی ==
این سلسله فرزندان حسین الهاشمی معروف به [[شریف حسین]] محسوب می شوند که امیر و حکمران [[حجاز]] بود. [[شریف حسین]] پس از فروپاشی امپراطوری [[عثمانی]]، قدرت بیشتری گرفت.
 
بعد از [[جنگ جهانی اول،او]]ل، سرزمینهایی مانند [[عراق]] و [[اردن]] و [[فلسطین]] تحت قیومیت [[انگلیس]] قرار گرفت. فرزندان [[شریف حسین]] با حمایت انگلیس، دولت های جدیدی را در [[عراق]] و [[اردن]] پایه ریزی نموده و حکم رانی کردند.
پسر ارشد وی [[شریف علی]] مدتی امیر و حکمران [[حجاز]] بود. دو پسر دیگر او [[عبدالله اول|عبدالله]] و [[فیصل اول|فیصل]] به عنوان پادشاه بر اردن و عراق حکومت کردند.
 
[[فیصل اول]] پسر سوم [[شریف حسین]] اولین پادشاه عراق مدرن و بنیانگذار سلسله هاشمی در عراق بود. پس از او، فرزندش [[غازی]] به عنوان پادشاه، حکومت عراق را در دست گرفت.
آخرین پادشاه این سلسله در عراق [[فیصل دوم]] فرزند [[ملک غازی]] بود که با کودتای ۱۹۵۸ از قدرت برکنار شد. پس از کودتا، فیصل دوم همراه با ولیعهدش و نخست وزیر ([[نوری سعید]]) همگی به طرز فجیعی اعدام شدند.
بعد از این کودتا، در عراق جمهوری اعلام شد، ولی تا [[حمله آمریکا به عراق]] دیکتاتوری و تحت تسلط [[اعراب سنی]] باقی ماند.
 
== سلسله هاشمی در اردن ==
[[عبدالله اول]] سرسلسله خاندان هاشمی در اردن دومین پسر شریف حسین بود. پس از او فرزندش [[طلال بن عبدالله]] و پس از او [[ملک حسین]] حکومت را در دست گرفتند.
 
در حال حاضر [[ملک عبدالله دوم]] فرزند [[ملک حسین]] پادشاه اردن است.
 
۲۷٬۳۷۸

ویرایش