تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
جز
(ویکی‌سازی)
'''سلسله هاشمی'''، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] سنی است.
 
== شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمی ==
این سلسله فرزندان حسین الهاشمی معروف به [[شریف حسین]] محسوب می شوندمی‌شوند که امیر و حکمران [[حجاز]] بود. [[شریف حسین]] پس از فروپاشی امپراطوری [[عثمانی]]، قدرت بیشتری گرفت.
 
بعد از [[جنگ جهانی او]]ل، سرزمینهایی مانند [[عراق]] و [[اردن]] و [[فلسطین]] تحت قیومیت [[انگلیس]] قرار گرفت. فرزندان [[شریف حسین]] با حمایت انگلیس، دولت هایدولت‌های جدیدی را در عراق و اردن پایه ریزیپایه‌ریزی نموده و حکم رانی کردند.
پسر ارشد وی [[شریف علی]] مدتی امیر و حکمران [[حجاز]] بود. دو پسر دیگر او [[عبدالله اول|عبدالله]] و [[فیصل اول|فیصل]] به عنوان پادشاه بر اردن و عراق حکومت کردند.
 
== سلسله هاشمی در عراق ==
[[فیصل اول]] پسر سوم [[شریف حسین]] اولین پادشاه عراق مدرن و بنیانگذار سلسله هاشمی در عراق بود. پس از او، فرزندش [[غازی]] به عنوان پادشاه، حکومت عراق را در دست گرفت.
آخرین پادشاه این سلسله در عراق [[فیصل دوم]] فرزند [[ملک غازی]] بود که با کودتای ۱۹۵۸ از قدرت برکنار شد. پس از کودتا، فیصل دوم همراه با ولیعهدش و نخست وزیر ([[نوری سعید]]) همگی به طرز فجیعی اعدام شدند.
بعد از این کودتا، در عراق جمهوری اعلام شد، ولی تا [[حمله آمریکا به عراق]] تحت تسلط [[اعراب سنی]] باقی ماند.
 
== پادشاهان ==
''' در عراق'''
* [[فیصل اول]]
* [[غازی اول]]
* [[عبدالله اول]]
* [[طلال بن عبدالله|ملک طلال]]
* [[ملک حسین]]
* [[ملک عبدالله دوم]]
 
۲۶٬۹۹۹

ویرایش