تفاوت میان نسخه‌های «زیست‌شناسی مولکولی»

جز
بولد عنوان
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (بولد عنوان)
'''زیست‌شناسی مولکولی،مولکولی'''، مطالعهٔ [[زیست‌شناسی]] در سطح مولکولی است. این حوزه دارای وجوه مشترکی با زیست‌شناسی، [[شیمی]]، و به طور خاص، با [[علم ژنتیک]] و [[بیوشیمی]] است. زیست‌ شناسی مولکولی، علم استنباط برهم‌کنش های مولکولیِ فعالیت های بیولوژی در بین سیستم‌های مختلف درون سلولی است که شامل ارتباطات بین [[DNA]]، [[RNA]]، [[پروتئین]] و بیوسنتز آن ها می باشد<ref>1. Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Morgan, David; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition. Garland Science. pp. 1–10. ISBN 9781317563754. Retrieved 31 December 2016.</ref>. به‌علاوه، چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
== زیست شناسی مولکولی ==
زیست‌شناسی مولکولی، مطالعهٔ [[زیست‌شناسی]] در سطح مولکولی است. این حوزه دارای وجوه مشترکی با زیست‌شناسی، [[شیمی]]، و به طور خاص، با [[علم ژنتیک]] و [[بیوشیمی]] است. زیست‌ شناسی مولکولی، علم استنباط برهم‌کنش های مولکولیِ فعالیت های بیولوژی در بین سیستم‌های مختلف درون سلولی است که شامل ارتباطات بین [[DNA]]، [[RNA]]، [[پروتئین]] و بیوسنتز آن ها می باشد<ref>1. Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Morgan, David; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition. Garland Science. pp. 1–10. ISBN 9781317563754. Retrieved 31 December 2016.</ref>. به‌علاوه، چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
=== تاریخچه ===
در حالی که زیست شناسی مولکولی در دهه ۱۹۳۰ پایه گذاری شد اصطلاح زیست شناسی مولکولی به وسیله '''Warren Weaver''' در سال ۱۹۳۸ ابداع گردید. او معتقد بود که زیست شناسی به دلیل پیشرفت های اخیر در زمینه هایی همچون کریستالوگرافی اشعه ی X در حال رسیدن به مرحله ی مهمی از تغییرات می باشد <ref>2. Weaver, Warren (6 November 1970). "Molecular Biology: Origin of the Term". Science. pp. 581–582. doi:10.1126/science.170.3958.581-a. Retrieved 31 December 2016.</ref><ref>3. Bynum, William (1 February 1999). "A History of Molecular Biology". Nature Medicine. 5 (2): 140–140. doi:10.1038/5498. ISSN 1078-8956. Retrieved 31 December 2016.subscription required</ref>.