تفاوت میان نسخه‌های «مجمل التواریخ و القصص»

تکمیل اطلاعات
(تکمیل اطلاعات)
 
سه دستنوشته از این کتاب در دست است که در قرن‌های هشتم (نسخهٔ برلین)، نهم (نسخهٔ پاریس) و یازدهم نوشته شده‌اند.
نسخه چاپی کتاب ''مجمل‌التواریخ والقصص'' برای اولین بار به سال ۱۳۱۸ توسط [[محمدتقی بهار]] تهیه شد. در این چاپ نسخهٔ پاریس مبنا قرار گرفته‌است.
 
<big>کولی ها در این کتاب</big>
 
در این کتاب آمده است که:که همواره ( او را ) از احوال جهان خبر بود و کس را هیچ رنج و ستوه نیافت . . . پس فرمود تا به ملک هندوان نامه نوشتند و از وی " کوسان " خواستند و کوسان به زبان پهلوی خنیاگر بود – پس از هندوان دوازده هزار مطرب بیامدند زن و مرد و [[مردم لر|لوریان]] که هنوز بجایند از نژاد ایشانند و ایشان را ساز و چهار پا داد تا رایگان پیش اندک مردم رامش کنند
 
== منابع ==
۷

ویرایش