تفاوت میان نسخه‌های «کاخ مروارید»

اصلاح نام معمار
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح نام معمار)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| تاریخ ثبت ملی = {{جلالی حروف|۳۰|۰۳|۱۳۵۷|پیوند=نه}}
|دوره ساخت اثر= پهلوی
|بانی اثر=بنیاد [[فرانک لوید رایت]]{{سخ}}معمار: [[وسلینظام پیترزکعبی عامری]]
|مالک اثر= سازمان میراث فرهنگی
|مالک فعلی اثر= نامعلوم
کاربر ناشناس