باز کردن منو اصلی

تغییرات

ابرابزار
|strength1 =۱۵٬۰۰۰
|strength2 =۳۸٬۰۰۰
|casualties1 =بین ۳٬۰۰۰ و ۱۰٬۰۰۰ کشته، شامل ۵۴ رهبر سامورایی{{سخ}}[[تاکدا نوبوزانه]]{{سخ}}[[بابا (ژاپن)]]{{سخ}}[[یاماگاتا ماساکاگه]]{{سخ}}[[نایتو ماساتویا]]{{سخ}}[[هارا ماساتانه]]{{سخ}}[[ساندا نوبوفوسا نوبوتسونا]]{{سخ}}[[سانادا ماساترو]]{{سخ}}[[کاسای میتسوهیده]]{{سخ}}[[وادا ناریشیگه]]{{سخ}}[[یونه‌کورا شیگتسوگوشیگه‌تسوکو]]
|casualties2 =۶٬۰۰۰{{سخ}}[[ماتسودایرا کورتادا]]
|notes =