باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* '''العرب المستعربة:''' (عدنانیان) اینها از نسل «عدنان بن إسماعیل بن إبراهیم علیه السلام» هستند، مشهوترین قبائل آنها عبارتنداز: [[قریش]]، [[تمیم]]، [[هوازن]]، [[ثقیف]]، [[باهله]]، [[قبیله عبس|عبس]] و [[ذبیان]]، [[بکر]]، [[عنزه]] وغیرهم.
 
== نبرد ذی‌قارذیقار ==
تاریخ نویس بزرگ ونسب نویس عرب: «محمود بن علی بن ناصر ال أبو بکر» می‌نویسد: از قبائل مهم قبیلهٔ بنی شیبان البکری، به سر پرستی [[هانی بن مسعود الشیبانی]] توانست قبائل عرب صحرای [[دیار بکر]] (در شمال عراق کنوی) جمع‌آوری کند ولشکری انبوه تهیه نماید وبا لشکری که پادشاه [[ساسانی]] برای سرکوبی اعراب فرستاد بود در مکانی به نام «ذی قار» بجنگد، در این [[جنگ]] اعراب بر لشکر کسری [[چیره]] شدند ودو سردار بزرگ ایرانیان به نام‌های:
[[هامرز تستری]] و سردار [[جلابزین]] کشته شدند. این جنگ در تاریخ به نام [[نبرد ذی قار]] مشهور است. وأولین باری بود که اعراب بر ایرانیان پیروز می‌شوند. تاریخ نویسان این واقعه به سال ۶۰۹ میلادی ترجیح می‌دهند، یعنی در بدایات ظهور اسلام در [[شبه جزیره عربستان]].
۱

ویرایش