باز کردن منو اصلی

تغییرات

بروزرسانی نام وزیر
|minister2_name=
|minister2_pfo=
|chief1_name=[[سید رضاعباس صالحی امیری]]
|chief1_position=
|chief2_name=
کاربر گمنام