تفاوت میان نسخه‌های «آپوکالیپتو»

بدون خلاصه ویرایش
[[فیلم]] روایت‌گر انقراض [[تمدن مایا]] است و به زبان غیر انگلیسی ساخته شده‌است. کیفیت پوشش و زندگی مردم مایا به سبک انسان‌های اولیه به تصویر کشیده شده‌است و توحش مردم و بیگانگی فیلم از مظاهر [[مدرنیته]] گواه بر این مدعاست.<ref name=":1"/>
 
== نقد و خصوصیات ==
بن‌مایهٔ فلسفی دارد و تأکید فیلم بر شجاعت و بی‌باکیست که تنها نجات یافتهٔ قوم قربانی حمله قوم مایا نترس‌ترین آنهاست که به‌خاطر عشق به همسر و فرزندانش از مهلکه‌ای که هیچ‌یک از افراد قومش از آن نجات نیافته‌اند نجات می‌یابد.
 
از مشخصه‌های دیگر این فیلم این است که آپوکالیپتو [[مایا]] یک فیلم بصریست و دیالوگ نقش مهمی رادر فیلم ایفا نمی‌کند؛ و شاید به‌خاطر همین، فیلم به زبان غیر انگلیسی ساخته شده‌است.
 
ابتدای فیلم با سخنی از [[ویل دورانت]] آغاز می‌شود که:
{{نقل قول|هیچ تمدنی به وسیله بیگانگان از بیرون فتح نمی‌شود مگر آنکه ابتدا خود را از درون تخریب کرده باشد.}}
 
== منابع ==