باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| spouse = Margit Fischer
| children =
| occupation =،[[ سیاستمدار]]
| profession =
|cabinet =
| religion = [[ندانم‌گرایی|آگنوستیسم]]
|signature =
|awards =
کاربر گمنام