باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: اصلاح نیم فاصله مجازی
چنانچه گفته شد محمد شفیع شعر نیز می‌سروده. این ابیات از اوست:<ref name="لغت نامه دهخدا ">دهخدا </ref>
{{شعر}}
{{ب|نسیم میرسدمی‌رسد از کوی آن نگار امروز|به دیده نور نظر میدهدمی‌دهد غبار امروز}}
{{ب|به مرگ تو بنشینم به خون زهد طپم|ز دست ساقی اگر بشکنم خمار امروز}}
{{ب|بنفشه ٔ خط و ریحان زلف و غنچه ٔ لب |به روی یار شکفته ست نوبهار امروز}}
۸۲٬۴۴۱

ویرایش