تفاوت میان نسخه‌های «لیگ قهرمانان اروپا ۱۸–۲۰۱۷»

←‏مرحله گروهی: اصلاح ارقام
(←‏مرحله گروهی: اصلاح ارقام)
!width=20|تفاضل
!width=20|امتیاز
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|اسپانیا}}[[باشگاه فوتبال سویا|سویا]]
|۲||۱||۱||۰||۵||۲||۳+||'''۴'''
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|انگلیس}}[[باشگاه فوتبال لیورپول|لیورپول]]
|۲۳||۰۱||۲||۰||۳۱۰||۳||۰۷+||'''۲۵'''
|- style="background:#b3ccffcfc;"
|align="right"|{{پرچمک|روسیه}}[[باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو|اسپارتاک مسکو]]
|۲۳||۰۱||۲||۰||۲۷||۲۳||۰۴+||'''۲۵'''
|- style="background:#b3ccff;"
|align="right"|{{پرچمک|اسپانیا}}[[باشگاه فوتبال سویا|سویا]]
|۲||۱||۱||۰۱||۵۶||۲۷||۳+۱-||'''۴'''
|-
|align="right"|{{پرچمک|اسلوونی}}[[باشگاه فوتبال ماریبور|ماریبور]]
|۲۳||۰||۱||۱۲||۱||۴۱۱||۳۱۰-||'''۱'''
|}
{| class="wikitable"
! شب سوم
|-
| [[باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو|اسپارتاک مسکو]] || ۵–۱ || [[باشگاه فوتبال سویا|سویا]] ||۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
|-
| [[باشگاه فوتبال ماریبور|ماریبور]] || ۰–۷|| [[باشگاه فوتبال لیورپول|لیورپول]] || ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
|-
! شب چهارم
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|انگلیس}}[[باشگاه فوتبال منچستر سیتی|منچستر سیتی]]
|۲۳||۲۳||۰||۰||۶۸||۰۱||۶۷+||'''۶۹'''
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|اوکراین}}[[باشگاه فوتبال شاختار دونتسک|شاختار دونتسک]]
|۲۳||۱۲||۰||۱||۲۴||۳۴||۱-۰||'''۳۶'''
|- style="background:#b3ccff;"
|align="right"|{{پرچمک|ایتالیا}}[[باشگاه فوتبال ناپولی|ناپولی]]
|۲۳||۱||۰||۱۲||۴۵||۳۵||۱+۰||'''۳'''
|-
|align="right"|{{پرچمک|هلند}}[[باشگاه فوتبال فاینورد|فاینورد]]
|۲۳||۰||۰||۳||۲||۱۹||۷||۶-||'''۰'''
|}
{| class="wikitable"
! شب سوم
|-
| [[باشگاه فوتبال منچستر سیتی|منچستر سیتی]] || ۲–۱|| [[باشگاه فوتبال ناپولی|ناپولی]] ||۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
|-
| [[باشگاه فوتبال فاینورد|فاینورد]] || ۱–۲|| [[باشگاه فوتبال شاختار دونتسک|شاختار دونتسک]] || ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
|-
! شب چهارم
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|ترکیه}}[[باشگاه فوتبال بشیکتاش|بشیکتاش]]
|۲۳||۲۳||۰||۰||۵۷||۱۲||۴۵+||'''۶۹'''
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|پرتغالآلمان}}[[باشگاه فوتبال پورتولایپزیگ|پورتولایپزیش]]
|۲۳||۱||۰۱||۱||۴||۳۵||۱+-||'''۳۴'''
|- style="background:#b3ccff;"
|align="right"|{{پرچمک|فرانسهپرتغال}}[[باشگاه فوتبال موناکوپورتو|موناکوپورتو]]
|۲۳||۰۱||۱۰||۱۲||۱۶||۴۶||۳-۰||'''۱۳'''
|-
|align="right"|{{پرچمک|آلمانفرانسه}}[[باشگاه فوتبال لایپزیگموناکو|لایپزیشموناکو]]
|۲۳||۰||۱||۱۲||۱۲||۳۶||۲۴-||'''۰۱'''
|}
{| class="wikitable"
! شب سوم
|-
| [[باشگاه فوتبال موناکو|موناکو]] || ۱–۲|| [[باشگاه فوتبال بشیکتاش|بشیکتاش]] ||۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
|-
| [[باشگاه فوتبال لایپزیگ|لایپزیش]] || ۳–۲|| [[باشگاه فوتبال پورتو|پورتو]] || ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
|-
! شب چهارم
!width=20|تفاضل
!width=20|امتیاز
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|اسپانیا}}[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|۲||۲||۰||۰||۶||۱||۵+||'''۶'''
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|انگلیس}}[[باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر|تاتنهام]]
|۲۳||۲||۰۱||۰||۶۷||۱۲||۵+||'''۶۷'''
|- style="background:#cfc;"
|align="right"|{{پرچمک|اسپانیا}}[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|۲۳||۲||۰۱||۰||۶۷||۱۲||۵+||'''۶۷'''
|- style="background:#b3ccff;"
|align="right"|{{پرچمک|آلمان}}[[باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند|دورتموند]]
|۲۳||۰||۰۱||۲||۲۳||۶۷||۴-||'''۰۱'''
|-
|align="right"|{{پرچمک|قبرس}}[[باشگاه فوتبال آپوئل|آپوئل]]
|۲۳||۰||۰۱||۲||۰۱||۶۷||۶-||'''۰۱'''
|}
{| class="wikitable"
! شب سوم
|-
| [[باشگاه فوتبال آپوئل|آپوئل]] || ۱–۱|| [[باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند|دورتموند]] ||۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
|-
| [[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]] || ۱–۱|| [[باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر|تاتنهام]] || ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
|-
! شب چهارم