باز کردن منو اصلی

تغییرات

|-
| ''R''; ''Z''; ''X''
| [[مقاومت و رسانایی الکتریکی|مقاومت الکتریکی]]; [[امپدانس]]; [[راکتانس الکتریکی|Reactance]]
| [[اهم]]
| Ω
|-
| ''G''; ''Y''; ''B''
| [[مقاومت و رسانایی الکتریکی|Conductance]]; [[ادمیتانس]]; [[سوسپتانس]]
| [[زیمنس (یکا)|زیمنس]]
| S
۱۳۵٬۳۶۱

ویرایش