تفاوت میان نسخه‌های «نخستین پیروان بهاءالله»

جز
<gallery mode = packed heights = 120px>
Badi1.jpg|[[بدیع نیشابوری]]
Varqa.jpg|[[علی‌محمد ورقا|میرزا علی‌محمد ورقا]] و پسرش [[روح‌الله ورقا|روح‌الله]]
Mishkin-Qalam-1.JPG|[[حسین مشکین‌قلم|میرزا محمدحسین مشکین‌قلم]]
</gallery>