تفاوت میان نسخه‌های «نخستین پیروان بهاءالله»

جز
Mishkin-Qalam-1.JPG|[[حسین مشکین‌قلم|میرزا محمدحسین مشکین‌قلم]]
Vakiluddawlih.jpg|[[میرزا محمدتقی وکیل‌الدوله|محمدتقی وکیل‌الدوله]]
Mirzamahmud.jpg|[[محمود فروغی|میرزا محمود فروغی]]
Ibniasdaq.jpg|[[علی‌محمد خراسانی|میرزا علی‌محمد خراسانی]]
</gallery>