باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
=== ازدواج عمر با دختر علی ===
{{وابسته|ام‌کلثوم دختر علی}}
طبق بعضی مستندات تاریخی علی دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر درآورد.<ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/15223/Ali/260773/Ali-and-the-first-caliphs Nasr, Seyyed Hossein. "Ali". Encyclopædia Britannica Online:Ali and the first caliphs]</ref> و البته بسیاری از شیعیان بر این باور هستند که این شبهه یک دروغ تاریخی می‌باشد. <ref>[http://www.shia-news.com/fa/news/34398/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA,
آیا عمر خطاب همسر حضرت ام‌کلثوم(سلام الله علیها) است؟]</ref>
 
=== فتوحات در زمان عمر ===
۲۰

ویرایش