تفاوت میان نسخه‌های «مغناطیس»

۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: اافزایش⟸افزایش، انزژیشان⟸انرژیشان، بالاترر⟸بالاتر، وآن⟸و آن، وشمال⟸و شمال، ازینرو⟸از اینرو
جز (پیوند ابهام زدایی شد: اربیتالاوربیتال اتمی, ظرفیتظرفیت خازنی)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: اافزایش⟸افزایش، انزژیشان⟸انرژیشان، بالاترر⟸بالاتر، وآن⟸و آن، وشمال⟸و شمال، ازینرو⟸از اینرو)
دیامغناطیس ویژگی است که در آن، ماده پذیرفتاری مغناطیسی منفی (اما کوچک) دارد. دیامغناطیس مخالفت ماده با میدان است و این رفتار در همه مواد هست اما تنها در دیامغناطیس‌های خالص دیده می‌شود زیرا در دیگر مواد ویژگی [[پارامغناطیس]] چیرگی دارد. چون در ماده دیامغناطیس [[الکترون جفت‌نشده]] نداریم، مغناطیس در اثر [[اوربیتال اتمی|اوربیتال]]ی پدیدار می‌گردد. بر پایه [[فیزیک کلاسیک]]:
 
هنگامی که ماده‌ای در میدان قرار می‌گیرد، [[نیروی لرنز]] بر رویشان اثر می‌گزارد ([[سوای نیروی جاذبه کولمب]]). بسته به سوی چرخش الکترون، نیروی لرنز می‌تواند با افزایش نیروی [[هسته گلبرگی]] (نیریی که الکترون را به دور هسته می‌چرخاند) الکترون را از هسته دور یا با کاهش این نیرو الکترون را به هسته نزدیک سازد. این اثر ممان‌های مغناطیسی اوربیتال را اگر موازی میدان باشند کاهش و اگر ناموازی میدان باشند اافزایشافزایش می‌دهد (بر پایه [[قانون لنز]]). که این باعث ایجاد ممان‌های کوچک بر خلاف میدان می‌شود.
 
=== پارامغناطیس ===
''نوشتار اصلی: [[فرومغناطیس]] ''
 
ماده فرومغناطیس مانند پارامغناطیس دارای الکترون جفت‌نشده‌است. ممان‌های مغناطیسی این مواد تمایل به موازی شدن با همدیگر و با میدان دارند. ازینرواز اینرو هنگامی که میدان بیرونی برچیده شود ماده همچنان مغناطیسی می‌ماند.
 
هر ماده فرومغناطیسی [[دمای کوری]] T<sub>c</sub> خود را دارد که در بالاترربالاتر از آن ویژگی فرومغناطیسی‌اش را به دلیل افزایش انرژی گرمایی و بی‌نظمی از دست می‌دهد.
 
==== حوزه‌های مغناطیسی ====
همانند فرومغناطیس، ماده فری‌مغناطیس هم پس از مغناطیس شدن توانایی نگهداری آن را در نبود میدان دارد؛ و از سویی دیگر همانند [[پادفرومغناطیس]] اسپین جفت‌الکترن‌ها تمایل به جهت‌دار بودن برخلاف سوی همدیگر را دارند.
 
[[لویس نیل]] این باور را که [[مگنتایت]] (که نخستین ماده مغناطیسی کشف شده بود) یک فرومغناطیس است را رد وآنو آن را فری‌مغناطیس دانست.
 
== مغناطیس، الکتریسیته، نسبیت ویژه ==
''نوشتار اصلی [[دوقطبی مغناطیسی|دوقطبی‌های مغناطیسی]]''
 
یکی از سرچشمه‌های طبیعی مغناطیس دوقطبی است که دو قطب [[قطب شمال|شمال]] و [[قطب جنوب|جنوب]] دارد. پیشینه دوقطبی قطب‌نما است که با استفاده از [[میدان مغناطیسی زمین]] موقعیت شمال را در روی [[کره زمین]] می‌نمایاند. [[قطب شمال|شمال]] و [[قطب جنوب|جنوب]] یک دوقطبی همدیگر را می‌ربایند و ازینرواز اینرو [[قطب مغناطیسی شمالگان]] (که در کانادا است) در اصل یک قطب جنوب از یک دوقطبی (زمین) است که قطب شمال آهنربا را می‌رباید.
 
هر میدانی [[انرژی]] دارد و سیستم‌ها به سویی می‌روند که انزژیشانانرژیشان را بکاهد. هنگامی که به یک دیامغناطیس میدان اعمال می‌کنیم، دوقطبی خود را با میدان ناهمسو می‌کند تا استحکام میدان را بکاهد و هنگامی که به یک فرومغناطیس میدان اعمال می‌کنیم خود را همسو با میدان کرده تا [[حوزه مغناطیسی|حوزه‌هایش]] را گسترش دهد.
 
=== تک‌قطبی ===
''نوشتار اصلی [[تک‌قطبی مغناطیسی]]''
 
در واقعیت چیزی بنام تک‌قطبی مغناطیسی وجود ندارد. هرگاه یک دوقطبی را (همیشه یک سر دو قطبی شمال و سر دیگر جنوب است) به دونیم کنیم باز هم هر تکه یک دوقطبی خواهد بود وشمالو شمال و جنوب درآن بوجود می‌آید. ازینرواز اینرو تک‌قطبی تنها در [[فیزیک تئوری]] وجود دارد. [[پاول دیراک]] نخستین کسی بود که تئوری وجود تک‌قطبی را با استفاده از [[تئوری کوانتم]] بیان داشت.
 
== یکاهای الکترومغناطیس ==