باز کردن منو اصلی

تغییرات

در سال ۱۸۳۰ [[اندرو جکسون]] دستوری صادر کرد که به نام قانون سرخ‌پوست‌زدایی {{به انگلیسی|Indian Removal Act}} مشهور گشت. بر اساس این دستور، سرخ‌پوستان از زمین‌های خود واقع در شرق آمریکا به سمت زمین‌های بایر واقع در غرب [[رود میسیسیپی]] مهاجرت داده شدند. مهاجرت بزرگ قوم [[چروکی]] در سال ۱۸۳۸ از [[جورجیا]] به سمت غرب، از همین گونه مهاجرت‌های دولتی بود که به «رد اشک‌ها» {{به انگلیسی|Trail of tears}} شهرت پیدا کرد. در این سفر ۲۰۰۰ کیلومتری، ۴۰۰۰ سرخ‌پوست جان خود را از دست دادند. این سرخ‌پوستان به زمین‌های مخصوصی در غرب آمریکا مهاجرت داده شدند که امروزه به زمین‌های [[رزرویشن]] {{به انگلیسی|reservation}} یا ''اختصاصی'' معروفند. این زمین‌ها در سال ۱۸۳۴ و به دستور [[کنگره آمریکا]] برای سرخ‌پوستان در نظر گرفته شدند. سرخپوستان در جنگ‌های داخلی آمریکا از مبارزان فعال بودند. پس از پایان این دوره از جنگ‌ها و آزادی سیاهپوستان در آمریکا، سیاست همسان‌سازی علیه سرخپوستانی که به امید پایان تنش وارد جنگ شده بودند آغاز شد.
 
در قرن نوزدهم [[جورج واشینگتن]] و [[هنری ناکس]] تصمیم به متمدن کردن بومیان آمریکا گرفتند و همین موجب بروز شدیدترین درگیری‌ها میان آنها شد. در پی این رویدادها، [[جنگ‌های سرخپوستان]] شدت گرفت. گرچه پیروزی معمولاً با نظامیان جمهوری آمریکا بود اما سرانجام در سال ۱۹۲۴ دولت آمریکا حق شهروندی سرخپوستان را پذیرفت <ref name=NPS>{{cite web|title=1924 Indian Citizenship Act|url=http://www.nps.gov/jame/learn/historyculture/upload/Native-American-Citizenship-2.pdf|website=National Park Service|accessdate=5 September 2015}}</ref>و از آن زمان تا کنون آنان با حفظ حقوق قومی و مالکیت سرزمینی به عنوان شهروند آمریکا محسوب می‌شوند.
 
== زندگی در جامعه امروزی آمریکا ==