همشهری جوان: تفاوت میان نسخه‌ها

به نسخهٔ 21426998 ویرایش Mardetanha بازگردانده شد: بدون منبع. (توینکل)
بدون خلاصۀ ویرایش
(به نسخهٔ 21426998 ویرایش Mardetanha بازگردانده شد: بدون منبع. (توینکل))
* '''مدیرمسئول:''' محمد مشاری
* '''سردبیر:''' رضا صیادی
* '''معاون:''' محمد اشعری، حامد هادیاناشعری
* '''مشاور:''' سیدجواد رسولی، روح‌الله رجایی، دانیال ابوالحسن معمار