همشهری جوان: تفاوت میان نسخه‌ها

(به نسخهٔ 21426998 ویرایش Mardetanha بازگردانده شد: بدون منبع. (توینکل))
* '''مدیرمسئول:''' محمد مشاری
* '''سردبیر:''' رضا صیادی
* '''معاون:''' حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، حامد هادیان، محمد اشعری
* '''معاون:''' محمد اشعری
* '''مشاور:''' سیدجواد رسولی، روح‌الله رجایی، دانیال ابوالحسن معمار
 
کاربر ناشناس