تفاوت میان نسخه‌های «نعمت‌الله پیشواییان»

ابرابزار
(ابرابزار)
{{ جعبه بازیگر
| نام = نعمت اله پیشواییان
| تصویر =
| توضیح تصویر =
| نام اصلی =
| زمینه فعالیت = سینما
| ملیت = {{پرچم|ایران|1964۱۹۶۴}}
| تاریخ تولد =
| محل تولد =
| والدین =
| تاریخ مرگ =
| محل مرگ =
| محل زندگی =
| مختصات محل زندگی =
| مدفن =
| نام دیگر =
| پیشه = بازیگر
| سال‌های فعالیت = ۱۳۵۳-۱۳۴۲۱۳۵۳–۱۳۴۲
| تحصیلات =
| همسر =
| شریک زندگی =
| فرزندان =
| تأثیرات =
| تأثیرپذیرفته =
| وب‌گاه =
| imdb_id =
| soure_id = ۱۳۸۲۰۵۰۶۰۲۵۹
| جوایز سیمرغ بلورین =
| جوایز جشن سینمای ایران =
| جوایز حافظ =
| امضا =
| جوایز =
}}
 
 
== فیلمشناخت ==
* ۱ - [[عروس پابرهنه]] (۱۳۵۳)
 
*۱ -۲ - [[عروسآقا پابرهنهدزده]] (۱۳۵۳۱۳۴۵)
*۲ -۳ - [[آقادو دزدهانسان]] (۱۳۴۵)
*۳ ۴ - [[دوکابوس (فیلم انسان۱۳۴۵)|کابوس]] (۱۳۴۵)
*۴ ۵ - [[کابوس (فیلمکلید ۱۳۴۵)|کابوسبهشت]] (۱۳۴۵)
*۵ ۶ - [[کلیدده سایه بهشتخطرناک]] (۱۳۴۵۱۳۴۴)
*۶ ۷ - [[ده سایه خطرناکسرسام]] (۱۳۴۴)
*۷ ۸ - [[سرسامسه تا نخاله]] (۱۳۴۴)
*۸ ۹ - [[سه تاقهرمان نخالهقهرمانان]] (۱۳۴۴)
*۹ -۱۰ - [[قهرمانمرخصی قهرماناناجباری]] (۱۳۴۴)
*۱۰ ۱۱ - [[مرخصیمو طلایی شهر اجباریما]] (۱۳۴۴)
* ۱۲ - [[ترانه‌های روستائی]] (۱۳۴۳)
*۱۱ - [[مو طلایی شهر ما]] (۱۳۴۴)
*۱۲ -۱۳ - [[ترانه‌هایتعقیب روستائیخطرناک]] (۱۳۴۳)
*۱۳ -۱۴ - [[تعقیبکمینگاه خطرناکشیطان]] (۱۳۴۳)
*۱۴ -۱۵ - [[کمینگاهپرتگاه شیطانمخوف]] (۱۳۴۳۱۳۴۲)
*۱۵ ۱۶ - [[پرتگاهخشم و مخوففریاد]] (۱۳۴۲)
* ۱۷-[[چرخ فلک (فیلم)|چرخ فلک]] (۱۳۴۶)
*۱۶ - [[خشم و فریاد]] (۱۳۴۲)
*۱۷-[[چرخ فلک (فیلم)|چرخ فلک]] (۱۳۴۶)
 
== منابع ==
 
* {{imdb name|شناسه=۶۲۱۹۸۷}}
* {{سوره اشخاص|شناسه=۱۳۸۲۰۵۰۶۰۲۵۹}}