تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال بشیکتاش»

بدون خلاصه ویرایش
این باشگاه تاکنون ۱۵ بار موفّق به کسب قهرمانی در سوپرلیگ فوتبال ترکیه شده که آخرین آن در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به‌دست آمده است.
 
باشگاه فوتبال بشیکتاش به‌همراه تیم‌های [[گالاتاساری]] و [[فنرلاغچه]] به [[«سه بزرگ»]] (Turkish: Üç büyükler)باشگاه فوتبال ترکیه معروف هستند.گالاتاسرای
|گالاتاساری]] و [[فنرباغچه]] به [[«سه بزرگ»]] (Turkish: Üç büyükler) فوتبال ترکیه معروف هستند.
 
[[گروه چارشی]] مهم‌ترین گروه هواداران این تیم است که به تشویق‌های احساسی و پرشور معروف‌اند. این گروه که به‌لحاظ سیاسی تعلّقات [[چپ‌گرا‌یانه]] دارد، در سال ۱۹۸۲ و پس از [[کودتای نظامیان در ترکیه]] تأسیس شد. اشارات مستقیم به مسائل سیاسی و اجتماعی همیشه در سکوهای متعّلق به گروه چارشی مشهود بوده‌اند.
۳۲

ویرایش