تفاوت میان نسخه‌های «فهرست اعضای شورای نگهبان»

بدون خلاصه ویرایش
 
== دوره چهارم (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳) ==
=== ;فقها ===
# [[احمد جنتی]] (دبیر)
# [[محمد امامی کاشانی]] -> [[رضا استادی]] ۱۲/۵/۱۳۷۸
# [[سید محمود هاشمی شاهرودی]] -> [[محمد یزدی]] ۲۴/۵/۱۳۷۸
 
=== ;حقوقدانان ===
# [[احمد علیزاده]] (دورهٔ نخست) ← [[ابراهیم عزیزی]] (دورهٔ دوم)
# [[حسن حبیبی]] (دورهٔ نخست) ← [[عباسعلی کدخدایی]] (دورهٔ دوم)