باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
# [[خسرو بیژنی]] (دورهٔ نخست) ← [[حسن حبیبی]] (دورهٔ دوم)
 
== دوره سوم،سوم سه ساله اول (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷) ==
;فقیهان
# [[احمد جنتی]] (دبیر)