تفاوت میان نسخه‌های «صدای آلمان (مسابقه)»

ایجادشده به کمک به ویکی‌فا و Dexbot، ابرابزار
(ایجادشده به کمک به ویکی‌فا و Dexbot، ابرابزار)
برچسب‌ها: استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط به‌ویکی‌فا
(بدون تفاوت)
۲۶۰

ویرایش