باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
تصوير
{{جعبه اطلاعات شاعر و نویسنده
| نام = عبدالعظیم قریب
| تصویر = Abolazim_gharibAbdul Azim Qarib.jpgpng
| توضیح تصویر = عبدالعظیم قریب گرکانی
| نام اصلی =