تفاوت میان نسخه‌های «شتاب»

۱٬۶۳۴ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
تعاریف و خصویات شتاب و چند سطر دیگر را اضافه کردم
جز (تعاریف و خصویات شتاب و چند سطر دیگر را اضافه کردم)
در [[فیزیک]] و [[مکانیک]]، '''شتاب''' عبارت است از نرخ تغییر [[سرعت برداری|سرعت]] در یکای [[زمان]].<ref>{{cite book|title=The Principles of Mechanics|first=Henry|last=Crew|publisher=BiblioBazaar, LLC|year=2008|isbn=0-559-36871-2|pages=43}}</ref> در یک بُعد، شتاب عبارت است از میزان افزایش یا کاهش سرعت یک جسم. از آنجایی که سرعت یک کمیّت [[بردار|برداری]] است، پس شتاب باید نشان دهندهٔ میزان تغییر بزرگی و جهت سرعت باشد.<ref>{{cite book|title=Relativity and Common Sense|first=Hermann|last=Bondi|pages=3|publisher=Courier Dover Publications|year=1980|isbn=0-486-24021-5}}</ref><ref>{{cite book|title=Physics the Easy Way|pages=27|first=Robert L.|last=Lehrman|publisher=Barron's Educational Series|year=1998|isbn=0-7641-0236-2}}</ref> بُعد شتاب [[طول|L]][[زمان|T]]<sup>-۲</sup> است و در [[سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها|سامانهٔ استاندارد بین‌المللی یکاها]]، یکای آن متر بر مجذور ثانیه است.
 
== تعاریف و خصوصیات ACCELERATION ==
== فرمول شتاب متوسط ==
 
=== فرمول شتاب متوسط ===
شتاب متوسط''a'' جسمی که طی [[زمان]] ''t'' سرعتش از ''v''<sub>''i''</sub>(سرعت اولیه) به ''v''<sub>''f''</sub>(سرعت ثانویه) تغییر می‌کند. شتاب متوسط از فرمول زیر بدست می‌آید.
 
:''a'' = (''v''<sub>''f''</sub> - ''v''<sub>''i''</sub>)/''t''.
 
==== فرمول شتاب لحظه‌ای ====
بردار شتاب لحظه‌ای '''a''' جسمی که موقعیتش در زمان ''t'' به‌وسیله ('''x'''(''t'' نشان داده شده بصورت زیر می باشد.
 
 
شتاب کوریولیس یا دستگاه چرخان شتابیست که در یک مکانیزم لینک لغزنده در راستای حرکتش به خود می‌گیرد.
 
== واحدها ==
واحد شتاب ACCELERATION همان بعد سرعت (L/T) تقسیم بر زمان است، برای مثال، L/T2. واحد شتاب در SI ،متر بر مجذور ثانیه (/S2M) است:
 
'''این می تواند معنی دار تر باشد اگر بگوییم: "متر بر ثانیه در هر ثانیه"،  زیرا سرعت در متر بر ثانیه، در هر ثانیه، با مقدار شتاب تغییر می کند.'''
 
=== فرم ها و اشکال دیگر ===
 جسمی که در حال حرکت در یک مسیر دایروی است، مانند یک ماهواره که در مدار زمین حرکت می کند، به دلیل تغییر در جهت حرکت، سرعتی افزایشی دارد، اگرچه  اندازه (سرعت) ممکن است ثابت باشد.
 
وقتی که جسمی بگونه ای حرکت کند که تغییر جهت داشته باشد اما سرعت آن تغییر نکند، گفته می شود که تحت شتاب مرکز گرا (متمایل به سمت مرکز) قرار گرفته است.
 
در مقابل، اگر جسمی تغییر سرعت داشته باشد اما جهت حرکت آن تغییر نکند، به آن شتاب مماسی گفته می شود.
 
شتاب مناسب، یعنی شتاب '''ACCELERATION''' یک جسم نسبت به شرایط سقوط آزاد، توسط وسیله ای به نام شتاب سنج اندازه گیری می شود.
 
== عامل ایجاد شتاب ==
* Physics: Principles with Applications by Douglas C. Giancoli, Publisher: Prentice Hall, ۲۰۰۴
* Fundamentals of Physics by David Halliday, Publisher: Wiley, ۲۰۰۷
{{پایان چپ‌چین}}http://electromarket.ir/my_keywords/acceleration/ توضیح کامل شتاب ( ACCELERATION ) {{سینماتیک}}
{{پایان چپ‌چین}}
{{سینماتیک}}
 
{{فیزیک-خرد}}
۴

ویرایش