منصور دوم سامانی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(ابرابزار)
در این هنگام، امیر منصور دوم شخصاً از [[بخارا]] حرکت کرد تا محمود را از نیشابور براند و چون به [[سرخس]] رسید؛ محمود که نمی‌خواست با او درگیر شود، شهر را رها کرد و در کنار [[مرغاب (رود)|مرورود]] اردو زد و منتظر تصمیم بعدی امیر منصور و اقدامات بعدی بگتوزون نشست. بگتوزون در سرخس به حضور امیر رسید و چون امیر او را به درستی تحویل نگرفت، احساس کرد که امیر می‌خواهد خراسان را به محمود بدهد.
 
در سال [[۳۸۹ (قمری)]] بگتوزون و فایق به توطئه، امیر منصور را بازداشت کردند و برادر خردسالش [[عبدالملک دوم سامانی|عبدالملک]] را به سلطنت رساندند<ref>{{یادکرد کتاب | عنوان=تاریخ غزنویان | ناشر=انتشارات امیرکبیر | نویسنده=کلیفورد ادموند باسورث | پیوند نویسنده=کلیفورد ادموند باسورث | سال=۱۳۷۸|صفحه=۴۵}}</ref> (۱۹ بهمن ۳۷۷ هه‍. ش).
 
== پانویس ==