تفاوت میان نسخه‌های «رساله الهی سیاسی (اسپینوزا)»

چاپ فارسی اثر را اضافه کردم
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
(چاپ فارسی اثر را اضافه کردم)
* [[اسپینوزا]]
* [[فلسفه غربی]]
* رساله الهی - سیاسی، ترجمه علی فردوسی، شرکت سهامی انتشار
 
== پیوند به بیرون ==
https://tavaana.org/fa/library/آزادی-اندیشه-و-آزادی-گفتار-در-یک-حکومت-آزاد-فصل-۲۰-از-رساله-سیاسی-الهی-اسپینوزا
 
https://www.entesharco.com/index.php/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html
 
== منابع ==
کاربر ناشناس