باز کردن منو اصلی

تغییرات

با فرض حسن نیت ویرایش 50.203.3.245 (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل)
{{کاربردهای دیگر|شهروند}}
'''شهروندی''' یا '''سیتیزن شیپ''' ([[انگلیسی]]: ''Citizenship'') همان‌طور که روشن است از مشتقات [[شهر]] (City) است. شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» یا «سیتیزن» ([[انگلیسی]]: ''Citizen'') ارتقاء یافته‌اند.{{سخ}}
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به [[شهروندی جهانی]]<ref>Global Citizenship</ref> نیز می‌اندیشند.
شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.