تفاوت میان نسخه‌های «علی ظهیرالدوله»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== کارهای دولتی ==
* ۱۳۰۴ ه ق وزیر تشریفات ناصرالدین شاه
* ۱۳۱۹۱۳۱۹ه ق حکمران مازندران
* ۱۳۲۴۱۳۲۴ه ق حکمران همدان
* ۱۳۲۶۱۳۲۶ه ق حکمران گیلان
* ۱۳۲۷۱۳۲۷ه.ق حکمران کرمانشاه
* ۱۳۳۳ ه.ق حکمران تهران
 
== حکومت همدان ==
کاربر ناشناس