سلاح نیمه‌خودکار: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
[[پرونده:M1 Garand rifle - USA - 30-06 - Armémuseum.jpg|بندانگشتی]]
 
'''تفنگ نیمه‌خودکار''' {{انگلیسی|Semi-automatic rifle}} نوعی تفنگ است. این تفنگ تمامبه انرژیوسیله انفجارگاز باروت رامسلح صرفمیشود پرتابوبرای گلولهشلیک می‌کنددوم ونیاز تیرانداز باید مجددا با کشیدن گلنگدن تفنگ رابه مسلح کند.کردن اینآن سلاحتوسط با هربار فشردن ماشه یک گلوله شلیککاربر می‌کند.نیست
 
== منابع ==
کاربر ناشناس