باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش Sicaspi (بحث) به آخرین تغییری که Rezabot انجام داده بود واگردانده شد
 
[[رده:شی جین پینگ]]
[[رده:اعضای نوزدهمین کمیته دائمی حزب کمونیست چین]]
[[رده:اعضای هجدهمین کمیته دائمی حزب کمونیست چین]]
[[رده:اعضای هفدهمین کمیته دائمی حزب کمونیست چین]]