تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت»

جز
جز (ربات: بروزرسانی یا افزودن اطلاعات مقصدهای پروازی.)
| [[ایر فرانس]]| [[فرودگاه شارل دوگل پاریس|شارل دوگل پاریس]]
| [[ایر صربیا]]| [[فرودگاه بلگراد نیکولا تسلا|بلگراد نیکولا تسلا]]
| [[آلیتالیا]]| [[فرودگاه لئوناردو داوینچیدا وینچی-فیومیچینو|لئوناردو داوینچیدا وینچی-فیومیچینو]]
| [[الناصر ایرلاینز]]| [[فرودگاه بین‌المللی بغداد|بغداد]]، [[فرودگاه بین‌المللی نجف|نجف]]
| [[شرکت هواپیمایی آرمنیا]]| [[فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس|زوارتنوتس]]
| [[هواپیمایی ماهان]]| [[فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد|شهید هاشمی‌نژاد مشهد]]، [[فرودگاه بین‌المللی امام خمینی|امام خمینی]]
| [[مد ایرویز]]|[[فرودگاه بین‌المللی بغداد|بغداد]]، [[فرودگاه بین‌المللی بصره|بصره]]، [[فرودگاه بین‌المللی اربیل|اربیل]]، [[فرودگاه بین‌المللی خرطوم|خرطوم]]، [[فرودگاه استکهلم-آرلاندا|استکهلم-آرلاندا]]، [[فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه|سلیمانیه]]
| {{nowrap|[[هواپیمایی خاورمیانه]]}} | [[فرودگاه پورت بوئت|پورت بوئت]]، [[فرودگاه بین‌المللی ابوظبی|ابوظبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوتوکا|کوتوکا]]، [[فرودگاه بین‌المللی ملکه علیا|ملکه علیا]]، [[فرودگاه بین‌المللی آتن|آتن]]، [[فرودگاه بین‌المللی بغداد|بغداد]]، [[فرودگاه بین‌المللی بصره|بصره]]، [[فرودگاه بروکسل|بروکسل]]، [[فرودگاه بین‌المللی قاهره|قاهره]]، [[فرودگاه بین‌المللی ملک فهد|ملک فهد]]، [[فرودگاه بین‌المللی حمد|حمد]]، [[فرودگاه بین‌المللی دوبی|دوبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی اربیل|اربیل]]، [[فرودگاه بین‌المللی فرانکفورت|فرانکفورت]]، [[فرودگاه بین‌المللی ژنو|ژنو]]، [[فرودگاه بین‌المللی آتاترک|آتاترک]]، [[فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز|ملک عبدالعزیز]]، [[فرودگاه بین‌المللی کویت|کویت]]، [[فرودگاه بین‌المللی مرتلا محمد|مرتلا محمد]]، [[فرودگاه بین‌المللی لارناکا|لارناکا]]، [[فرودگاه هیترو لندن|هیترو لندن]]، [[فرودگاه میلانو مالپنسا|میلانو مالپنسا]]، [[فرودگاه بین‌المللی نجف|نجف]]، [[فرودگاه شارل دوگل پاریس|شارل دوگل پاریس]]، [[فرودگاه بین‌المللی ملک خالد|ملک خالد]]، [[فرودگاه لئوناردو داوینچیدا وینچی-فیومیچینو|لئوناردو داوینچیدا وینچی-فیومیچینو]]، [[فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس|زوارتنوتس]] <br> '''فصلی:''' [[فرودگاه کپنهاگ|کپنهاگ]]، [[فرودگاه شاهزاده محمد بن عبدالعزیز|شاهزاده محمد بن عبدالعزیز]]، [[فرودگاه نیس کوت دازور|نیس کوت دازور]] <br> '''چارتر فصلی:''' [[فرودگاه آنتالیا|آنتالیا]]، [[فرودگاه دالامان|دالامان]]، [[فرودگاه تارب-لورد-پیرنه|تارب-لورد-پیرنه]]، [[فرودگاه ملی جزیره میکناس|ملی جزیره میکناس]]، [[فرودگاه بین‌المللی رود|رود]], [[فرودگاه بین‌المللی شرم‌الشیخ|شرم‌الشیخ]]
| [[پگاسوس ایرلاینز]]| [[فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن|صبیحه گوکچن]] <br> '''چارتر فصلی:''' [[فرودگاه آنتالیا|آنتالیا]]، [[فرودگاه دالامان|دالامان]]، [[فرودگاه عدنان مندرس|عدنان مندرس]]
| [[هواپیمایی قطر]]| [[فرودگاه بین‌المللی حمد|حمد]]
۱۱۲٬۱۱۶

ویرایش