تفاوت میان نسخه‌های «مارتیک»

جز
|مارتیک
|آندرانیک
|-
|اگه برگردی
|بیژن سمندر
|مارتیک
|منوچهر چشم آذر
|-
|یار من خیلی خوبه
|زویا زاکاریان
|مارتیک
|مارتیک
|-
|یکی یکدونه
|ایوت
|محلی
|مارتیک
|-
|-
|اگه برگردی
|ایوت
|بیژن سمندر
|مارتیک
|منوچهر چشم آذر
|-
|یکی یه دونه
|ایوت
|محلی ارمنی
|مارتیک
|-
|قصه