تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی آستوریاس»

جز
{{پانویس}}
{{پادشاهی‌های اسپانیا}}
 
<!------>
 
[[رده:پادشاهی آستوریاس]]
[[رده:تاریخاسپانیا آستوریاسدر سده ۱۰ (میلادی)]]
[[رده:پرتغال قرون وسطی]]
[[رده:کشورهای سابق در شبه‌جزیره ایبری]]
[[رده:کشورهای سابق در اروپا]]
[[رده:پادشاهی‌های سابق]]
[[رده:پادشاهی‌های گذشته در اروپا]]
[[رده:تاریخ اندلس]]
[[رده:تاریخ پرتغال بر پایه حکومت]]
[[رده:سقوط آندلس]]
[[رده:پرتغال در سده ۸ (میلادی)]]
[[رده:اسپانیا در سده ۸ (میلادی)]]
[[رده:اسپانیا در سده ۹ (میلادی)]]
[[رده:اسپانیاانحلال‌های در سده ۱۰۹۲۴ (میلادی) در اروپا]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای بنیان‌گذاری‌شده در ۷۱۸ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در دهه ۹۱۰ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در دهه ۹۲۰ (میلادی)]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۷۱۸ (میلادی) در اروپا]]
[[رده:انحلال‌هایبنیان‌گذاری‌های ۹۲۴سده ۸ (میلادی) در اروپااسپانیا]]
<!---[[رده:بنیان‌گذاری‌های سده ۸ (میلادی) در پرتغال]]
[[رده:پادشاهی‌های سابق]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌های سده ۸ (میلادی) در اسپانیا]]--->
[[رده:پادشاهی‌های گذشته در اروپا]]
[[رده:پرتغال در سده ۸ (میلادی)]]
[[رده:پرتغال قرون وسطی]]
[[رده:تاریخ آستوریاس]]
[[رده:تاریخ اندلس]]
[[رده:تاریخ پرتغال بر پایه حکومت]]
[[رده:سقوط آندلس]]
[[رده:کشورهای سابق در اروپا]]
[[رده:کشورهای سابق در شبه‌جزیره ایبری]]
۵۷۷٬۴۵۰

ویرایش