تفاوت میان نسخه‌های «دالان واخان»

جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+تمیز+)
<div style="float: center; clear: center;">
<div style="position: relative;">[[پرونده:Wakhan.jpg|چپ|650px|نقشۀنقشهٔ واخان]]
<!-- رشته‌کوه‌ها -->
<div style="font-size: 100%; position: absolute; left:150px; top: 240px;">'''[[نوشاخ|<span style="color: brown">قلعه نوشاخ</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 100%; position: absolute; left:380px; top: 130px;">'''[[پامیر|<span style="color: brown">پامیر کلان</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 100%; position: absolute; left:490px; top: 140px;">'''[[پامیر|<span style="color: brown">پامیر خرد</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 100%; position: absolute; left:380px; top: 185px;">'''[[قراقروم (کوه)|<span style="color: brown">رشته‌کوه قـــــراقـــــرومقراقروم</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 100%; position: absolute; left:340px; top: 150px;">'''[[رشته‌کوه واخان|<span style="color: brown">رشته‌کوه واخان</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 100%; position: absolute; left:210px; top: 200px;">'''[[دالان واخان|<span style="color: brown">دالان واخــــــانواخان</span>]]'''</div>
<!-- رودخانه‌ها -->
<div style="font-size: 90%; position: absolute; left:330px; top: 175px;">'''[[آب واخان|<span style="color: blue">آبِ واخان</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 90%; position: absolute; left:380px; top: 110px;">'''[[رود پامیر|<span style="color: blue">رود پامیر</span>]]'''</div>
<!-- کشورهای همسایه -->
<div style="font-size: 120%; position: absolute; left:5px; top: 100px;">'''[[افغانستان|<span style="color: black">افغانستــــــــانافغانستان</span>]]'''</div>
<!-- استان‌ها -->
<div style="font-size: 130%; position: absolute; Left:200px; top: 80px;">'''[[ولایت مختار کوهستان بدخشان|<span style="color:
Green">ولایــتولایت مختار کـوهســــــتانکوهستان بدخـــــــــشانبدخشان</span>]]'''</div>
<!-- شهرها -->
<div style="position: absolute; Left:135px; top: 107px;">◉'''[[خاروغ]]'''</div>
<div style="font-size: 120%; position: absolute; left:300px; top: 40px;">'''[[تاجیکستان|<span style="color:
black">تاجیکســـــــــــــتانتاجیکستان</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 120%; position: absolute; left:600px; top: 160px;">'''[[جمهوری خلق چین|<span style="color: black">چین</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 120%; position: absolute; left:280px; top: 300px;">'''[[پاکستان|<span style="color: black">پاکســـــــــــــتانپاکستان</span>]]'''</div>
<div style="font-size: 120%; position: absolute; left:5px; top: 250px;">'''[[ولایت بدخشان (افغانستان|<span style="color: green">ولایت بدخشــــــــانبدخشان</span>]]'''</div>
<!-- شهرها -->
<div style="position: absolute; left:0px; top: 165px;">◉'''[[فیض‌آباد (افغانستان)|فیض‌آباد]]'''</div>