تفاوت میان نسخه‌های «ژان ماری گوستاو لوکلزیو»

 
== ترجمه به فارسی ==
از گوستاو لوکلزیو کتاب‌های زیر به [[زبان فارسی]] ترجمه و منتشر شده‌است.<ref>[http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/bibliographicSimpleSearchProcess.do;jsessionid=F65763DF828DF2A2A453862226CFA49F?simpleSearch.value=لوکلزیو&bibliographicLimitQueryBuilder.biblioDocType=BF&simpleSearch.indexFieldId=&nliHolding=&command=I&simpleSearch.tokenized=true&classType=0&pageStatus=0&bibliographicLimitQueryBuilder.useDateRange=null&bibliographicLimitQueryBuilder.year=&documentType=&attributes.locale=fa کتابخانه ملی ایران)]</ref>
* ''روزی که بومون با درد خویش آشنا شد''، ترجمه م. ر. حریری، انتشارات جوانه، سال ۱۳۴۶
* ''موندو''، ترجمه المیرا دادور، [[انتشارات مروارید]]، سال ۱۳۸۵