باز کردن منو اصلی

تغییرات

متن اشتباه بود.
 
== تقسیمات کشوری ==
شهرستان چاه بهارچابهار با مساحت ۲۴۷۲۹ کیلومتر مربع، در جنوب شرقی بلوچستان قرار گرفته و فاصله [[مرکز شهرستان]] تا [[مرکز استان]] ۶۹۱ کیلومتر است. این شهرستان دارای ۲ مرکز شهری و ۳ بخش، ۱۱ دهستان و ۵۹۲ آبادی دارای سکنه است.
* [[بخش مرکزی شهرستان چابهار]]
** دهستان پیرسهراب
کاربر گمنام