باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| سال‌های فعالیت = ۱۳۴۴ - ۱۳۶۸
| تحصیلات =
| همسرزهرا لواسانی =
| والدین =
| نقش برجسته =
کاربر گمنام