تفاوت میان نسخه‌های «گرجی»

جز
(هر سرواژه فقط یک پیوند - حذف سرواژه‌های دارای انطباق ناکامل با عنوان صفحه)
جز (←‏افراد: جزئی)
 
== افراد ==
* [[الله وردی خان گرجی]]: از حاکمان گرجیایران]]گرجی ایران در دورهٔ صفویه
* [[امام قلی خان گرجی]]: از حاکمان گرجی ایران در دورهٔ صفویه
* [[داود خان گرجی]]: از حاکمان گرجی ایران در دورهٔ صفویه