تفاوت میان نسخه‌های «مزون»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
علاوه بر این:
* اگر [[Total momentum | J ']]] <sup> [[Parity (physics) |' 'P'']]] </ sup> در "سری طبیعی" (یعنیi.e., [[Total angular momentum|''J'']]<sup>[[Parity (physics)|''P'']]</ sup>، <sup>= 0<sup> +</sup>, 1<sup> </ sup> ،, 2 <sup> + </ sup>،, 3 <sup> - </ sup>،, ...)، یک علامت * اضافه می شود.
* اگر مزون pseudoscalar نیست ([[مجموع حرکت زاویه ای | '' J ']]] <sup> [[پاری (فیزیک) |' 'P']] </ sup> = 0 <sup> - </ sup>) یا بردار ([[Total momentum | '' J '']]] <sup> [[Parity (physics) | '' P ']]] </ sup> = 1 <sup> - </ sup> )، '' J '' به عنوان زیرنویس اضافه می شود.
* هنگامی که [[طیف سنجی طیف سنجی مسیون]] از مزون شناخته شده است، آن را در پرانتز اضافه شده است.
۱۲۵

ویرایش