تفاوت میان نسخه‌های «جهان عرب»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
۳-[[لبنان]]: ۳٬۷۲۷٬۷۰۳ نفر.{{سخ}}
۴-[[اردن]]: ۵٬۴۶۰٬۲۶۵ نفر.{{سخ}}
۵-[[عربستان سعودی]]: ۲۱٬۸۸۶٬۸۴۴٦٤٬۸۸۶٬۸۴۴ نفر.{{سخ}}
۶-[[بحرین]]: ۶۶۷٬۲۳۸ نفر.{{سخ}}
۷-[[قطر]]: ۸۱۷٬۰۵۲ نفر.{{سخ}}
۱۰-[[یمن]]: ۱۹٬۳۴۹٬۸۸۱ نفر.{{سخ}}
۱۱-[[کویت]]:۲٬۱۸۳٬۱۶۱ نفر.{{سخ}}
۱۲-[[مصر]]: ۶۶٬۳۱۸٬۷۹۷١٠٨٬۳۱۸٬۷۹۷ نفر.{{سخ}}
۱۳-[[لیبی]]: ۵٬۴۹۹٬۰۷۴ نفر.{{سخ}}
۱۴-[[تونس]]: ۹٬۹۲۴٬۷۴۲ نفر.{{سخ}}
۲۲-[[کومور]]:۶۳۲٬۹۴۸ نفر.{{سخ}}
۲۳-[[صحرای غربی]]: ۲۶۷٬۴۰۵ نفر.
 
٢٤-[[ أحواز ]] : ٣٤٥٦٨٩٠ نفر.
 
کاربر ناشناس